Bofællesskab for unge sent udviklede

 

Fællesbo Grindsted er et botilbud for unge sent udviklede, jævnfør Lov om social service, § 108. Tilbuddet råder over 8 pladser.

Målgruppe:

Unge med nedsat psykisk funktionsevne. Desuden unge, som i tillæg har en psykiatrisk diagnose.

 

Mål:

At beboerne ud fra personlige udviklingsplaner opnår at blive så selvhjulpne som muligt. Som led heri vægter vi, at de unge oplever mest mulig selvbestemmelse og livskvalitet.

 

Pædagogisk metode: 

Empowerment, medinddragelse. Vi arbejder ud fra personlige udviklingsplaner, der rummer temaer som selvbestemmelse, ansvar, at være selvhjulpen og livskvalitet.

 

Ramme: 

Fem rækkehuse med central beliggenhed i Kirkegade 12-14

i Grindsted. Vi har indrettet et af husene som fællesareal,

med en lille have, opholdsrum, køkken og kontorfaciliteter

til pædagogerne. De fire øvrige huse er indrettet med i alt 8 

toværelses lejligheder, hvor de unge har hver deres lejlighed.

 

Der er personaledækning 7.00 – 22.00.

Fra kl. 22.00 – 07.00 er der tilkaldevagt.

 

Pris: 40.695,00 kr. månedligt.

 

Visitation og yderligere oplysninger:

Leder, Peter Ladekarl Hansen

plh@faellesbokirkegade.dk

www.faellesbokirkegade.dk

Netop Nu!
TEMADAG
den 18.11.2021 Biologiske børn i plejefamilier

et-dagskursus afholdt af Juliane Ledet Jespersen
Læs mere samt tilmelding
her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00