Undersøgelse af forældrekompetence

Socialfaglig/psykosocial undersøgelse af forældres ressourcer og vanskeligheder i forhold til at drage omsorg for deres barn/børn.

 

Undersøgelsen indeholder:

 • Social anamnese

 • Sammendrag af tidligere sagsakter

 • Samspilsobservationer i hjemmet eller på neutralt sted – også døgnobservation

 • Psykologisk undersøgelse

 • Sammenfatning og konklusion.

 

Opstart af undersøgelse:

 • Vi afklarer undersøgelsens formål

 • Drøftelse af undersøgelsens omfang og indhold

 • Tidsperspektiv for undersøgelsen og aflevering af rapport.

 

Tidsrammen/tidsforbruget er afhængigt af:

 • Antallet af personer, der skal indgå i undersøgelsen

 • Familiens samarbejdsevne omkring undersøgelsen

 • Kommunens ønsker til undersøgelsens indhold, herunder antal observationer

 • Psykologiske undersøgelser.

 

Rapporten:

Rapporten afdækker familiens samlede ressourcer og vanskeligheder, og vi gennemgår den med kommunen og forældrene. Konklusionen giver kommunen mulighed for at træffe kvalificerede og målrettede beslutninger om, hvilken støtte forældrene eventuelt har brug for i forhold til at kompensere for deres vanskeligheder med at evne forældrerollen.

 

Vi anslår tidsforbrug, herunder tid til rapportskrivning, forud for opstart af observationen.

 

For yderligere information og pris kontakt:

Kolding - Esbjerg: Marianne Jakobsen

Århus: Lone Ege Nielsen

 

VITA nyt nr. 17...læs her

 

 

" Vi arbejder systematisk med vores undersøgelses-metoder og tilpasser dem den konkrete sag "

Netop Nu!
FONDEN
FÆLLESBO GRINSTED
Botilbud for unge sent udviklede, jævnfør Lov om social service, § 108
Læs mere her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00