Kollegium med støtte: Bystævnet 2F i Lystrup

 

Kollegiet Bystævnet er et kollegielignende botilbud med pædagogisk støtte for voksne unge over 18 år. Tilbuddet råder over 2 pladser.

Målgruppe:

Voksne unge med særlige behov, som er på vej i uddannelse, praktik eller andet dagtilbud.

Voksne unge, som er motiverede for at indgå i socialt samvær med de andre beboere på kollegiet.

 

Mål:

At den enkelte beboer udvikler modenhed, ansvarsfølelse og praktiske færdigheder, så han eller hun kan flytte i egen bolig – med minimal eller ingen støtte i dagligdagen. Udviklingen sker gennem støtte fra personale på bostederne Gl. Kongevej / Vangsbovej 5. Og ikke mindst gennem dagligliv med andre unge.


Pædagogisk metode: 

Miljøterapeutisk indsats, hvor fællesskab, nærhed, omsorg og fast struktur er centrale begreber.

 

Ramme: 

Kollegiet Bystævnet er beliggende i den nordlige del af Aarhus i en stor villa, som også huser Bostedet Gl. Kongevej. Beboeren har sit eget værelse og deler desuden køkken, bad og opholdsrum med de øvrige beboere. Fonden Gl. Kongevej samarbejder med Fonden Vangsbovej om projektet, der er akkrediteret under Akkreditering Danmark.

 

Støttebeboer:

Der bor fast en støttebeboer i Bystævnet 2F, som er rollemodel for de unge. Grundmodellen udløser 15 timer individuel støtte pr. måned. Mulighed for tilkøb af ekstra støtte.

 

Pris: Kr. 27.690,00 pr. måned.

Hertil kommer der pr. måned husleje kr. 3.954,00 og anslået forbrug 936,00, samt kr. 510,00 til brug ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Tilkøb vagttelefonordning kr. 2.016,00 pr. måned.

 

Visitation og yderligere oplysninger:

Leder, John Anderskou

ja@vita-csa.dk eller 2810 3064

 

For nærmere beskrivelse af tilbuddet: www.bostedetvangsbovej.dk og www.bostedetglkongevej.dk

 

 

Netop Nu!
TEMADAG
den 18.11.2021 Biologiske børn i plejefamilier

et-dagskursus afholdt af Juliane Ledet Jespersen
Læs mere samt tilmelding
her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00