Kurser for plejefamilier

VITA udbyder som minimum 6 kurser årligt, der er målrettet arbejdet som plejefamilie.

 

Arbejdet som plejeforældre adskiller sig fra alt andet pædagogisk arbejde ved, at det er relationsbåret 24 timer i døgnet, og det involverer hele familien og familiens netværk. Derfor vælger vi oplægsholdere, som er præget af dette helhedssyn, og vi vælger kursustemaer, som belyser dette særlige arbejdsfelt. Vi lægger stor vægt på, at teori og praktisk arbejde i plejefamilien går hånd i hånd

 

Plejeforældre udvikler faglig identitet og dygtighed gennem uddannelse og samvær med fagfæller. Her skabes fælles rum til at tilegne sig relevant viden og reflektere over egen praksis i samvær med fagfæller.

 

Kursusbevis udstedes.

 

Pris:

VITA-plejeforældre - gratis. 

Andre: Heldagskursus: 910,00 kr. inkl. forplejning.

Plejeforældre ansat gennem kommuner kan søge anbringende kommune om betaling af kurset, eller de kan selv betale.

Den 9.3.2017       Kolding    "Selvskadende adfærd blandt unge" - læs mere her

                                                                                                             

Den 5.4.2017       Kolding     "Plejebarn - hvad nu?" - læs mere her

Den 11.5.2017     Århus       "....endnu en spændende dag med psykolog, Niels Peter Rygård" - læs mere her

                                          

 

Ved tilmelding til et eller flere af kurserne tilmeldes på følgende måde:

 

Mail til regnskabschef, Betina Jørgensen på bj@vita-csa.dk med oplysning om:

 

VITA plejefamilie:      Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse - dato for kursus/kurser

 

Kommunen betaler:  Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse, kommunens navn, familieplejekonsulentens

                                  navn - dato for kursus/kurser

 

Egenbetaler:              Navn,adresse, tlf.nr., mailadresse - dato for kursus/kurser  

 

PLF medlemmer:      via  http://www.plejefamilierne.dk       

 

                                                   Tilmelding senest den 1. februar 2017

 

 

Netop Nu!
TEMADAG
den 18.11.2021 Biologiske børn i plejefamilier

et-dagskursus afholdt af Juliane Ledet Jespersen
Læs mere samt tilmelding
her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00