Observation

Til brug for vurdering af hjælpeforanstaltninger tilbyder VITA observation af samspil i familien – enten på neutralt sted eller i hjemmet.

 

Observation udføres af socialfagligt personale, som udarbejder en observationsrapport. Rapporten gennemgås med kommunen og eventuelt forældrene.

 

Opstart af observationsopgave:

  • Observationens omfang og særlige fokuspunkter

  • Tidsperspektiv for observation

  • Tid og sted.

 

VITA udarbejder en rapport, som gennemgås med kommunen og forældrene. Konklusionen giver kommunen mulighed for at træffe kvalificerede og målrettede beslutninger om, hvilken støtte forældrene eventuelt har brug for.

 

Vi anslår tidsforbrug, herunder tid til rapportskrivning, forud for opstart af observationen.

 

For yderligere information og pris kontakt:

Kolding: Marianne Jakobsen

Århus: Lone Ege Nielsen, Jette Jensen

Esbjerg: Erik Løye

 

Netop Nu!
FONDEN
FÆLLESBO GRINSTED
Botilbud for unge sent udviklede, jævnfør Lov om social service, § 108
Læs mere her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00