Socialfaglig undersøgelse: 

Loven om social service, § 50

VITA tilbyder socialfaglige undersøgelser, der kan danne grundlag for stillingtagen til hjælpeforanstaltninger.

 

Indhold:

 • Familieforhold, netværksforhold

 • Dagpasning, skole, SFO og klub

 • Sundhed

 • Fritidsforhold og venskaber

 • Udvikling og adfærd

 • Andre relevante forhold

 • Konklusion, der giver mulighed for at vurdere behov for hjælpeforanstaltninger.

 

På baggrund af allerede foreliggende sagsakter og oplysninger indhenter vores konsulent supplerende oplysninger og udarbejder en § 50 undersøgelse i henhold til kommunens standarder.

 

Opstart af undersøgelse:

 • Undersøgelsens omfang og eventuelt særlige fokuspunkter.

 • Tidsperspektiv for undersøgelsen og aflevering.

 

Tidsramme/tidsforbrug afhænger af:

 • Allerede tilgængeligt sagsmateriale og omfanget heraf.

 • Familiens størrelse.

 • Kommunens ønsker til undersøgelsens indhold, herunder samtaler med familiemedlemmer, fagfolk og indhentelse af diverse udtalelser.

 

Vi anslår tidsforbruget forud for påbegyndelsen af en undersøgelse.

 

For yderligere information og pris kontakt:

Kolding: Marianne Jakobsen

Esbjerg: Erik Løye

Århus: Lone Ege Nielsen

 

 

" Vi arbejder systematisk med vores undersøgelses-metoder og tilpasser dem den konkrete sag "

Netop Nu!
TEMADAG
den 18.11.2021 Biologiske børn i plejefamilier

et-dagskursus afholdt af Juliane Ledet Jespersen
Læs mere samt tilmelding
her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00