Fonden VITA arbejder løbende med udviklingsprojekter i forhold

til vores målgruppe: Udsatte og socialt dårligt stillede mennesker.

I øjeblikket arbejder vi koncentreret med to udviklingsprojekter:

 

 

 

Projekter

”Vi kan” 

VITA og ADHD-foreningen har indgået

et samarbejde om rådslagningsprojek-

tet ”Netværk i spil”.

 

Med udgangspunkt i familierådslag-

ningsmetoden og den unges egen

formulering af problemstillinger, ind-

drager vi den unges netværk i løs-

ningen af udfordringerne.

 

Projektet støttes af Den Obelske

Familiefond.

Netop Nu!
TEMADAG
den 18.11.2021 Biologiske børn i plejefamilier

et-dagskursus afholdt af Juliane Ledet Jespersen
Læs mere samt tilmelding
her

Medarbejdere... klik her

 

Afdelinger... klik her

 

HOVEDKONTOR

Akseltorv 6a, 2. sal

6000 Kolding
Tlf.: 75 52 70 44
e-mail:
kolding@vita-csa.dk

CVR.nr.: 30 55 22 02

 

TELEFONTIDER:

Man-tors   8.00-15.00
Fre            8.00-13.00

 

Bogholderiet:

Man-tors    8.00-15.00