Tine Thingholm - Det Gode Børneliv

Fonden VITA – center for socialt arbejde sætter fokus på de for tidligt fødte.
Fonden VITA – center for socialt arbejde blev stiftet i 2007 af Familieplejeforeningerne i Jylland, der siden slutningen af 1800-tallet har dannet ramme om familieplejearbejdet i Danmark. VITA har derfor et stærkt og over 100 år gammelt fundament indenfor socialt arbejde med børn og forældre. VITA arbejder for at forbedre udsatte, dårligt stillede menneskers forhold. Som supplement til kommuner, statsforvaltninger og andre private organisationer.
VITA har nu indgået et samarbejde med specialkonsulent Tine Thingholm fra Det Gode Børneliv om at få de for tidligt fødte på dagsordenen. De tilbyder nu kompetenceudvikling omkring de særlige udfordringer og behov hos for tidligt fødte. Målet er at skabe forståelse og viden omkring denne oversete gruppe af særligt sårbare børn. At sikre at fagpersoner omkring børnene får viden til at læse, forstå og møde de for tidligt fødte børn, som har brug for støtte, så forældrene ikke er nødt til at være eksperter og fagpersoner for deres eget barn. Man ved i dag, at en tidlig indsats gør en stor forskel. De for tidligt fødte børn har ikke nødvendigvis en diagnose for at være særligt sensitive og sårbare. De har et umodent nervesystem, der gør dem ekstra sårbare overfor stress. Mødes børnene ikke i disse behov, er de særligt udsatte for mistrivsel og manglende udvikling.
Med VITA og Det Gode Børnelivs program undervises i, hvad det gør ved det lille barn at blive født for tidligt. Med et letforståeligt sprog og udgangspunkt i evidensbaseret viden og erfaring, beskrives det at blive født med umodne sanser, at få et overaktivt sympatisk nervesystem og om påvirkningen af hjernens udvikling. Men også om hvorfor det ofte fører til mistrivsel, hvis ikke der er en tidlig indsats for de udsatte børn. Der gives konkrete redskaber til at støtte præmaturfamilier bedst muligt, så børnene kan sikres trivsel og udvikling. Familierne har brug for, at fagpersonerne får den viden, så de ikke skal kæmpe for at få forståelse, hjælp og støtte. Uden støtte vokser udfordringerne over hovedet på familierne.
Læs mere om forløbet på www.vita-csa.dk eller www.tinethingholm.dk

Link til hjemmeside: Tine Thingholm

Kompetenceudvikling for fagpersoner: Alternativ til mistrivsel og anbringelse - familier med for tidligt fødte børn

Artikel om tidlig følelsesmæssig indsats

Profil af VITA fra Livsbladet