Autismekonsulent bistand

Fonden VITA har konsulenter med bred viden og erfaring indenfor autismespektret. Autismekonsulent bistand er vejledning og guidning til forældre, der har børn med en autismediagnose. Vejledningen tager afsæt i forældrenes oplevelse af egne udfordringer i dagligdagen.

Støtten kan være af længere eller kortere varighed, alt efter familiens behov. Forløbet kan være en del af afklaringen af, om kommunen skal lave en børnefaglig undersøgelse med henblik på støtte af længere varighed.