Støttet og overvåget samvær

Fonden VITAs samværskonsulent har en socialfaglig baggrund og har erfaring i arbejdet med familie og børn.

Fonden VITA kan være behjælpelig med at iværksætte støttet eller overvåget samvær enten i hjemmet, i plejefamilien eller i Fonden VITA's samværslejligheder.

Alle samværsopgaver koordineres af en socialkonsulent ved Fonden VITA, som er tovholder for opgaven. Der udarbejdes rapporter, som er en beskrivelse af samværet, efter hvert samvær som efterfølgende sendes til  kommunen. Fonden VITA har eksterne konsulenter til at løse opgaver i hele Jylland.

Det skal hertil nævnes, at vi i Fonden Vita har stor interesse i at skabe gode oplevelser under disse samvær. Fonden Vita samarbejder netop med Aalborg Universitet i  et forskningsprojekt om at øge kvaliteten i støttet og overvåget samvær. Projektet hedder "Samvær støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv (SOUL). Se evt. hjemmesiden:

Samvær: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv: 

 

Har du brug for løsning af en samværsopgave, så kontakt en af vores samværskoordinatorer:

Vejle/Kolding/Aarhus: Lotte Rasmussen. Mobil: 4199 6944.Mail: lnr@vita-csa.dk

Aarhus/Viborg: Mie Christiansen. Mobil: 4199 6922. Mail: tsk@vita-csa.dk

Esbjerg: Tine Seneca Kristensen. Mobil: 4199 6943. Mail: tsk@vita-csa.dk