Støttet og overvåget samvær

Fonden VITAs samværskonsulent har en socialfaglig baggrund og har erfaring i arbejdet med familie og børn.

Fonden VITA kan være behjælpelig med at iværksætte støttet eller overvåget samvær enten i hjemmet, i plejefamilien eller i Fonden VITA's samværslejligheder.

Alle samværsopgaver koordineres af en socialkonsulent ved Fonden VITA, som er tovholder for opgaven. Der kan udarbejdes rapporter efter kommunens behov. Fonden VITA har eksterne konsulenter til at løse opgaver i hele Jylland.

 

Det skal hertil nævnes, at vi i Fonden Vita har stor interesse i at skabe gode oplevelser under disse samvær. Fonden Vita samarbejder netop med Aalborg Universitet i  et forskningsprojekt om at øge kvaliteten i støttet og overvåget samvær. Projektet hedder "Samvær støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv (SOUL). Se evt. hjemmesiden:

Samvær: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv: 

 

Samværskoordinator til vores samværslejligheder:

Vejle: Gitte Poulsen. Mobil: 4199 6944

Aarhus: Lone Ege Nielsen. Mobil: 4199 6924

Aarhus: Jonas Weng. Mobil: 4199 6922

Viborg: Lone Ege Nielsen. Mobil: 4199 6924

Esbjerg: Rikke Østergaard. Mobil: 4199 6943