Bestyrelsen

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

Den pågældendes navn og stilling,

Klavs Persson, formand for bestyrelsen

Bente Adolphsen, menigt medlem - juridisk konsulent hos Seminarer.dk

Poul Erik Graversen - menigt medlem - Konsulent i eget firma

Karen Boel Tidemand - menigt medlem - Specialkonsulent hos Region Nordjylland

Jette Larsson - menigt medlem - Psykiatrisk sygeplejerske i Haderslev Kommune

 

Den pågældendes alder og køn,

Klavs Persson - f.d. 26.08.54 - mand

Bente Adolphsen - f.d. 24.09.50 - kvinde

Poul Erik Graversen - f.d. 24.12.48 - mand

Karen Boel Tidemand - f.d. 04.02.67 - kvinde

Jette Larsson - f.d. 28.10.56 - kvinde

 

Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

Tidligere var bestyrelsesmedlemmerne valgt for en tidsubegrænset periode. 

Bestyrelsen har i 2016 i en ny forretningsorden fastsat en valgperiode udløber den 31.12 hvert andet år i lige år, mens 2 medlemmers valgperiode udløber den 31.12 hvert andet år i ulige år. Det indebærer, at den første valgperiode efter valgperioden af den nye forretningsorden bliver længere end 2 år, mens de følgende valgperioder derefter bliver på 2 år.

 

Klavs Persson - valgt første gang 1.8.2007 - Genvalgt 30. maj 2016. Valgperioden udløber 31.12.2020. Genvalgt 16.06.2021

Bente Adolphsen - valgt første gang 1.6.2012 - Genvalgt 30. maj 2016. Valgperioden udløber 31.12.2020. genvalgt 16.06.2021

Poul Erik Graversen - valgt 12.12.2018. Valgperioden udløber 31.12.2022

Karen Boel Tidemand - valgt 11.9.2019. Valgperioden udløber 31.12.2023

Jette Larsson - Valgt 11.9.2019. Valgperioden udløber d. 31.12.2023

 

Medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

Klavs Persson. Stærk på socialpædagogik, topledelse, organisation og økonomistyring

Bente Adolphsen. Har været lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Århus og undervist i jurafagene med speciale inden for udsatte børn. Er tillige underviser og oplægsholder på en række kurser og temadage inden for børne- og forvaltningsområdet og har tidligere været ansat inden for samme område i Århus Amt og Århus Kommune. Stærk på juraen omkring børn og unge

Poul Erik Graversen. Uddannet ved Hærens Officerskole, højeste uddannelse. Har stor ledelseserfaring fra kommunaldirektørjobs. Har også stået for oprettelse af Udbetaling Danmark i Haderslev. Har igennem hele sit arbejdsliv haft stor fokus på personaleledelse og har sammen med andre udviklet PeopleTools Personlighedstest, og har skrevet bog om ledelse.

Karen Boel Tidemand. HR kompetencer.

Jette Larsson - Kompetencer inden for psykiatrien.

 

Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.

 

Klavs Persson. Medlem af bestyrelserne i Fondens Vangsbovej og Fonden Gl. Kongevej, formand for bestyrelsen for Fonden Tårnvej.

Bente Adolphsen. Ingen ledelseshverv.

Poul Erik Graversen. Direktør i eget firma.

Karen Boel Tidemand. Ingen ledelseshverv.

Jette Larsson. Ingen ledelseshverv.

 

Hvilke medlemmer der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder, m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt.

 

Ingen medlemmer er udpeget af myndigheder/tilskudsyder.

Alle medlemmer anses for uafhængige.